Mgr. Šárka Balcárková

VZDĚLÁNÍ

  • SZŠ - studijní obor: Dětská sestra
  • Pomaturitní specializační studium - studijní obor: Setra pro intenzivní a resuscitační péči
  • Bakalářské studium UP Olomouc, Lékařské fakulta - studijní obor: Ošetřovatelství
  • Magisterské studium UP Olomouc, Pedagogická fakulta - studijní obor: Učitelství odborných předmětů na SZŠ

PRACOVNÍ ŽIVOTOPIS

  • Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy, Dětské oddělení, sestra u lůžka
  • Fakultní nemocnice Ostrava - Dětské anesteziologicko - resuscitační oddělení, sestra u lůžka
  • Fakultní nemocnice Ostrava - Koordinátorka dárcovského a transplantačního programu
  • Fakultní nemocnice Ostrava - KARIM, staniční sestra
  • Fakultní nemocnice Ostrava - Centrální operační sály, staniční sestra
  • Alergologicko - imunologická ambulance, sestra


Zpět